Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 27.1.2015

1. Rekisterinpitäjä
BW-Restaurants Oy
Bulevardi 2-4 Helsinki
Y-tunnus 2228941-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
BW-Ravintoloiden myynti- ja asiakkuuspäällikkö Katariina Bäckman kata@bw-restaurants.fi

3. Rekisterin nimi
BW-Restaurantsin uutiskirjeen tilaajat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin henkilöille lähetetän sähköpostitse yrityksen uutiskirje sekä markkinointimateriaalia

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö tilaa itse uutiskirjeen internetsivuiltamme ja luovuttaa meille sähköpostiosoitteensa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista sisältöä ei ole, rekisteri on ohjelmassa, jonne on pääsy vain harvoilla yrityksen jäsenillä

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille kata@bw-restaurants.fi

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Jokaisella on tietojensa tarkistusoikeus. Tarkistuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla kata@bw-restaurants.fi

12. Tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostitse kata@bw-restaurants.fi

13. Muut henkilötietojjen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin yrityksen markkinointimateriaalin lähettämiseen.